jeudi 12 juin 2014

Mapuche nütram: "Joven Daniel" piŋechi nafiw

Kuyfi ñi pichikael nütramkakefenew ñi ñuke em. Wüne feypienew:

Tripawyey nafiw tüfachi Puawchu ñi pülaya mew. Feychi mew eymi kupülwe mew miawüleiu iu pemeafiel tüfachi nafiw; fey tripalu traforkey; "Joven Daniel" piŋefuy. Triparkey fey mew wera wesakelu: itro kom ropa, fentren rüŋo trapilen; kom pülaya kelükefuy trapi mew; keyü pülku ŋamchemchi kake wesakelu kay.

Ka triparkey kiñe ülhmen wiŋka moŋen, ka pu chiñura, moŋen kiñeke, kakelu lha, ka kiñe fücha trewa. Feychi trewa anüñmaniekefuy ñi ñidol trewakeetew. Lhaŋümŋey, piam, feychi kafalleru mew, lhaŋümeyew pu Mapuche. Feychi chiñura, moŋen tripayelu, yeŋey, piam, Forowe. Fey mew wimpuy, yepatufeyew ñi pu moŋeyeel, piam, pilay ñi amutuael eŋün, mülekay pu mapuche mew.

~ Paskual Koña

(wirikafe: William Turner)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire