samedi 21 juin 2014

Küme We Tripantu!

Küme We Tripantu, kom pu che! Küme ŋillatumün, pürumün, ülkantumün, pütumün, imün, rakiðuamün, ŋüneðuamün, trawmün, kiñewmün, newentulemün, ayüwün, poyenewmün, piwkeyewmün, kümelkawmün, ta mün küme moŋeleam. Allkütuin tüfachi Choyke Pürun ülkantuelumew Joel Maripil.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire