mercredi 5 novembre 2014

Fütra Mawüṅ: KayKay eŋu TreŋTreŋ

Mari mari kom pu weṅüy,
Fachi Aṅtü pefin feychi video YouTube mew, müna tutey, fey mew ta kom wirikünufin. Afmatufimün ka chillkatufimün:


Fütra Mawüṅ

Ti Ŀafken Filu treperkey. Fey mew ti Ko ka adŋeturkey, ti Kürüf kisu ŋünewürkey. Pu Mapuche kimürkelay chumŋelu ñi ŋünewmeken ti Ŀafken. Ti KayKay Filu tripaparkey ponwitu Ŀafken, fey mew tralkanürkey ka llüfkenürkey, ti llüfken peloturkey ta Ko. Pu Mapuche rume llükarkeyŋün, fey ürke ti Ŀafken Filu kom ŀaŋümürkeafulu ta pu che. Trawürkeyngün ta kom machi mülelu fillke lof mew, fey pürarkeyŋün doy wente Wiŋkul, chew ñi mülemum TreŋTreŋ Filu. Fey pefilu kom lladkün tripaparkey ponwitu Mapu mew, tropümürkey ta degüñ. Perkelu tüfachi Ŀafken Filu rume illkurkey, fey tripaŀafkenürkey. Pu Mapuche lemuwürkey welu fentren che ürfirkey: fey kurawturkeyŋün, challwawturkeyŋün ka isumuwturkeyŋün. TreŋTreŋ Filu tremümürkey ta pu Wiŋkul, fey mew kakelu pu Mapuche ürfirkelay ti tripaŀafken mew. Kom puṅ kewarkeyŋu ti epu Filu. Iney nu rume wewnulu femkünuwürkeyŋu. Fey ürke ti pu machi trawürkeyŋün wallontu TreŋTreŋ Filu mew, fey ramturkey: "chum künuafiyin ñi doy illkunuael ti KayKay Filu?" Treŋtreŋ feypirkey: "ñi doy illkunuael Kaykay, müleymün ñi ŀaŋümael kiñe che". Pu machi feypirkeyŋün tüfachi düŋu kom pu che mülelu. Fey allkütulu tüfachi düŋu pu Mapuche, pu domo ŋümarkey, pu weychafe traforkey ñi wayki. Amulelu ti weda düŋu, fütra mawüṅ, kiñe machi metay kiñe pichi che, fey ütrüftukünurkefi pu Ŀafken. Feychi KayKay Filu, pichi che eŋu, ponwitu Ŀafken amuturkey, fey mawüṅ mawüturkelay. Ti KayKay Filu amuturkey ñi üŀmen Ŀafken mew, fey kom pu Mapuche trawürkey wallontu TreŋTreŋ Filu mew, ñi mañumtuafiel ñi moŋen mew KayKay ñi illkun mew, femŋechi ürke pu Mapuche moŋerkeyŋün. Fey mew müleyüm mawün, pu machi ta ŋillatukey ñi illkunuael ta KayKay.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire